Program


Hösten 2019


Planering pågårVår har du idéer på bra teman för höstens seminarier?
Hör gärna av dig och dela med dig av dina
tankar,  så hjälps vi åt att få ett spännande program.  

FULLT HUS!

 

 

Vårens första seminarium på temat Agenda 2030 drog fullt hus. Grunderna levererades av Bright Planet. SBAB och Region Värmland bidrog med goda och konkreta exempel. 

 

Tack alla som kom, reflekterade och diskuterade kring de globala målen. 

Väl mött på vårt nästa seminarium den 15 april!

 

 

PROGRAM VÅR 2019

 

 

Under våren 2019 arrangerar vi flera intressanta tillfällen.

Utifrån önskemål från medlemmarna kommer vi att variera veckodag och tidpunkter, för att sedan utvärdera hur vi ska göra på längre sikt.

 

Vid våra möten kan du alltid räkna med intressanta seminarier, men också tillfälle att, tillsammans med de andra deltagarna, reflektera över vad det innebär för just din verksamhet.

 

Läs mer om vårens spännande program här nedanför.

 

 

15 april

Tema: Social Hållbarhet

 

 

Kl:15:30-17.00 

Plats: Vintergatan, Clarion Collection Hotel Bilan

 

Social hållbarhet innefattar flera av de globala målen.

Mattias Lundqvist, Förbundschef i samordningsförbundet Göteborg Nordost (som innefattar Angered och östra Göteborg) berättar om hur de arbetar med jämställdhet som utgångspunkt i organisationen för att påverka arbetet för bättre hälsa, god arbetsmiljö, mångfald på arbetsmarknaden och minskad fattigdom. 


 Mattias har stor erfarenhet av arbete med social hållbarhet genom både sin nuvarande och tidigare yrkesroll inom privat och offentlig sektor samt genom medlemskap i CSR Västsverige.  

 

Sociala företag – för ett hållbart arbetsliv för alla med stor samhällsnytta

Vad är sociala företag och varför behövs de? Hur kan sociala företag bidra till att fler kommer in i samhället och för vem är de sociala företagen till för?


Om det berättar Veronica Höijer som tidigare arbetade i Karlstad kommun med uppbyggnad av flera sociala företag. Hon har även arbetat i Norrköping med strategiska frågor hur sociala företag kan stöttas av det offentliga och näringslivet, dels genom upphandling och med hjälp av CSR (Corporate Social Responsibility). Numera arbetar Veronica på Hyresgästföreningen och berättar även kort om Hyresgästföreningen som samhällsförbättrande aktör.Anmälan senast 12 april.

  

 

 

15 april

Årsmöte

 

kl.17.00-18.30


Plats: Vinterträdgården,
Clarion Collection Hotel Bilan

 

Anmälan senast 12 april.

 

3 juni

 

Tema:Cirkulärekonomi

kl: 11.30-13.00

Plats: Clarion Collection Hotel Bilan 

 

Vad är cirkulärekonomi? Hur kan man jobba med det?

Fredrik Östlin från Off2off kommer att introducera oss i området och berätta om hur de arbetar med 

och för skapandet av mer hållbara organisationer.


Nyckelbegrepp är "det funktionella överskottet", dvs saker som kan ha ett kvarvarande värde/funktion hos en ny användare eller inom ett annat användningsområde.


Lunch till självkostnadspris 99 kr. 

Anmälan senast 28 maj.