Program

 

PROGRAM VÅR 2019

 

 

Under våren 2019 arrangerar vi flera intressanta tillfällen.

Utifrån önskemål från medlemmarna kommer vi att variera veckodag och tidpunkter, för att sedan utvärdera hur vi ska göra på längre sikt.

 

Vid våra möten kan du alltid räkna med intressanta seminarier, men också tillfälle att, tillsammans med de andra deltagarna, reflektera över vad det innebär för just din verksamhet.

 

Läs mer om vårens spännande program här nedanför.

 


Hösten 2019


Planering pågårVår har du idéer på bra teman för höstens seminarier?
Hör gärna av dig och dela med dig av dina
tankar,  så hjälps vi åt att få ett spännande program.  

FULLT HUS!

 

 

Vårens första seminarium på temat Agenda 2030 drog fullt hus. Grunderna levererades av Bright Planet. SBAB och Region Värmland bidrog med goda och konkreta exempel. 

 

Tack alla som kom, reflekterade och diskuterade kring de globala målen. 

Väl mött på vårt nästa seminarium den 15 april!

 

 

15 april

Tema: Social Hållbarhet

 

 

Kl:15:30-17.00 

Plats: Vintergatan, Clarion Collection Hotel Bilan

 

Nu sätter vi social hållbarhet i fokus och hur jämställdhet kan användas som strategiskt verktyg för att åstadkomma positiv utveckling på flera andra områden. Vi får också veta vad som är vitsen med sociala företag.


Sociala företag och jämställdhet för ett hållbart arbetsliv för alla


Med jämställdhet som utgångspunkt i organisationen kan man påverka arbetet för bättre hälsa, god arbetsmiljö, mångfald på arbetsmarknaden och minskad fattigdom. Mattias Lundqvist, Förbundschef i samordningsförbundet Göteborg Nordost ger konkreta exempel på hur det går till i praktiken.


Vad är sociala företag och varför behövs de? Hur kan sociala företag bidra till att fler kommer in i samhället och för vem är de sociala företagen till för? Veronica Höijer från Hyresgästföreningen berättar.

 

Om våra föreläsare:
Mattias Lundqvist
har stor erfarenhet av arbete med social hållbarhet inom privat och offentlig sektor, och genom sitt medlemskap inom CSR Västsverige. Veronica Höijer har erfarenhet från både Karlstad och Norrköping av att bygga upp sociala företag och hur de kan stöttas. Idag arbetar hon på Hyresgästföreningen, och berättar även kort om deras roll som samhällsförbättrande aktör.Kom ihåg att anmäla dig senast 12 april!

  

 

15 april

Årsmöte

 

kl.17.00-18.30


Plats: Vinterträdgården,
Clarion Collection Hotel Bilan

 

Anmälan senast 12 april.

 

3 juni

 

Tema:Cirkulärekonomi

kl: 11.30-13.00

Plats: Clarion Collection Hotel Bilan 

 

Det pratas allt mer om cirkulärekonomi. Men vad är det egentligen? Vilka affärsmöjligheter ger det? På detta seminarium får du en introduktion.


Cirkulär ekonomi utgörs av ett antal principer, där separerbarhet och delbarhet är två. Begreppet omfattar också utgångspunkten att det som är "skräp" för en aktör kan ha ett kvarvarande värde eller funktion hos en ny användare eller inom ett annat användningsområde. Men vad betyder egentligen en cirkulär affärsmodell och hur skiljer den sig från en traditionell? Hur kan man jobba med det? 


Fredrik Östlin från Off2off kommer att introducera oss i området och berätta om hur de arbetar med 

och för skapandet av mer hållbara organisationer.Lunch till självkostnadspris 99 kr. 

Anmälan senast 28 maj.